waarom

De Netwerker App

Netwerken als (commerciële) activiteit is helemaal ingeburgerd in onze maatschappij. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat makkelijk vindt of dat het allemaal vanzelf gaat. Daarnaast is er ook concurrentie op tijd; iedereen heeft het druk en tijd is een schaars goed geworden. Dus als je lid bent/wordt van een netwerk dan is dat niet meer vrijblijvend of omdat het hoort zoals vroeger. Nee, dan wordt er gedacht in termen wat kost het mij (in tijd en geld) en wat levert het mij op. Netwerken vindt vaak plaats gekoppeld aan evenementen en die kosten ook weer tijd. Een effectieve manier om te netwerken is tijd en plaats onafhankelijk als aanvulling op je lidmaatschap van een netwerk. Want alleen netwerken met een app is niet van deze tijd maar ook niet van de toekomst. Het is en blijft een combinatie van fysiek ontmoeten en deze ontmoetingen digitaal onderhouden en versterken.

wat is

De Netwerker App

De Netwerker App is een App voor netwerken (businessclubs, sponsorclubs, ondernemersverenigingen et cetera) die de wens hebben om leden te binden en te boeien en hun meerwaarde als netwerk waar te maken. De basis voor de app ligt dus bij een netwerk en niet bij de individuele gebruiker. Een netwerk besluit om de netwerkkant van haar activiteiten te ondersteunen met een digitale mogelijkheid naast het fysieks netwerken. De netwerkclub is ook de partij die de App aanschaft en inzet volgens haar strategie en missie. Het is naast een ontmoetingsmogelijkheid voor leden ook een middel waarmee het netwerk kan werken aan het binden van leden. Voor potentiële nieuwe leden kan het een reden zijn om zich aan te sluiten bij deze businessclub en niet bij een andere.

hoe werkt

De Netwerker App

Een netwerk besluit de Netwerker te gaan inzetten voor het netwerk. Dan wordt de app ingericht voor het netwerk: qua uitstraling sluit deze aan bij het netwerk (logo), de leden worden er ingezet met de mogelijkheid om hun profiel te verrijken en binnen 1 maand is de app ingericht, opgestart en functioneel. De leden hebben op hun telefoon hun netwerk onder vingerbereik. Zij kunnen zich laten informeren over de activiteiten en het nieuws van het netwerk en zij kunnen onderling zaken doen. De app heeft een marktplaatsfunctie (vraag en aanbod) die de leden in staat stelt om elkaar speciale aanbiedingen te doen. Dit kan variëren van een korting op de dienstverlening voor leden tot het verhuren van een zomerhuis in Frankrijk. Op deze wijze kan de app vele voordelen voor de leden opleveren en dit zal uiteindelijk ook zwaar wegen bij de afweging of ze lid blijven van jouw netwerk.

Redenen om te gaan werken met de

De Netwerker App

Gemaakt voor één doel: netwerken
Gebruikersvriendelijk
Betrouwbaar en eenvoudig
Geschikt voor 2 platforms (iOS en Android)
Via een wachtwoord afgeschermd voor buitenstaanders
Het netwerk blijft beheerder van de app

Investering en kosten

excl. BTW

Deze App vergt een investering van € 49,- per maand of € 490,- per jaar excl. BTW. Dit is voor de inrichting, personalisatie, eerste installatie en onderhoud van uw eigen Netwerker App.

Search